Διάρκεια Έκθεσης:14/3/2020 έως 3/4/2020

Ώρες λειτουργίας: 10:30 – 14:00 και 18:30 – 22:00

Επικοινωνία: 2441071222, 6972098848,

http://www.galerief.gr

E-mail: galeriefatolas@gmail.com

Διεύθυνση Galerie ‘f’: Β. Τζέλλα 31, 43100 Καρδίτσα