Έκθεση ζωγραφικής | Galerie ‘f’ | “Αφιέρωμα στην παλιά Καρδίτσα” | του  Καρδιτσιώτη ζωγράφου Μανώλη Κοτρώνη |

Εγκαίνια Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2014 στις 20:00 |

Διάρκεια έκθεσης: 22 Νοεμβρίου έως 8 Δεκεμβρίου 2014

Ώρες: 10:30-14:00 και 18:00-21:30 |